maja

maja

Sprejemamo donacije preko storitve SMS mobilnega operaterja Telemach, Telekom, A1 in T2!

Veseli smo, da lahko vašo pomoč zdaj prejemamo tudi preko SMS sporočil v sodelovanju z družbo Telemach, Telekom, A1 in T2.

Pošljete lahko besedo MUCKE5 in s tem darujete 5€, ki gredo v celoti za oskrbo brezdomnih muc na območju Kopra in obale.

 

Telemach

Telemach se v celoti odpoveduje prihodkom iz naslova odhodnih/dohodnih SMS sporočil.

Pogoji uporabe storitve SMS Donacija

1. AKCIJA
Ti Pogoji uporabe določajo način uporabe storitve SMS Donacija za ključne besede opredeljene s pogodbo med Telemachom
in Organizatorjem. Namen storitve SMS Donacija je vsem zainteresiranim donatorjem, ki so predplačniški uporabniki/naročniki
storitev mobilne telefonije Telemacha (v nadaljevanju: uporabniki), z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil,
omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.
Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo Akcije.

2. POSTOPEK
Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku
zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telemacha. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena ustrezno prejeto na strani Telemacha, uporabnik na svojo mobilno telefonsko številko prejme povratno SMS sporočilo z
zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v pogodbi.
Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na
predplačniškem računu. V primeru, da stanje predplačniškega dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.
Na mesečnem računu naročnikov bodo prikazani podatki o:
• prejetih (dohodnih) SMS sporočilih ločeno, pod posebno postavko SMS donacija.

3. DAROVANA SREDSTVA
Telemach bo organizatorju humanitarne akcije nakazal naslednja zbrana sredstva:
• zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko “1919”, ki jih Telemach obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku, po odbitju
DDV v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost;
• zbrana sredstva plačil dohodnih sporočil, ki jih Telemach pošlje pošiljateljem v skladu z 2. točko teh Pogojev uporabe.
Cene sporočil v sklopu storitve SMS Donacija:
• Odhodna SMS sporočila se zaračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom Telemacha, objavljenim na www.telemach.si
• Dohodna SMS sporočila se v odvisnosti od poslane ključne besede zaračunajo po ceni 1 EUR, 5 EUR ali 10 EUR.

4. POTRDILO O DONACIJI
Telemachovi naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za elektronske komunikacijske storitve (pod postavko SMS donacija).
V primeru, da zakon, ki ureja davčno področje, to omogoča, plačan račun naročniki lahko uporabijo pri uveljavljanju davčne
olajšave.
Uporabniki predplačniškega sistema po zaključku akcije lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh centrih, na podlagi predloženega
osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren način vzpostavljenim dejstvom statusa predplačniškega uporabnika v
času pošiljanja SMS (s predložitvijo pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačniško številko ali s predplačniškim certifikatom).

5. VAROVANJE ZASEBNOSTI
Družba Telemach varuje zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akciji pod temi Pogoji
uporabe, udeleženec dovoljuje Telemachu obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

6. OMEJITVE
Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede
varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil, sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv.
Telemach ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od
dejavnikov, ki so izven nadzora Telemacha (npr. ugasnjen mobilni terminal,izpad električne energije, nedosegljivost naslovnika
ipd.). V primeru da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telemach zaveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti se 72 ur po prvem
poizkusu, po preteku tega roka pa Telemach sporočilo zavrže. Telemach se bo vsako nedelovanje ali omejeno delovanje storitve
trudil odpraviti v najkrajšem možnem času.
Telemach ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitev in neznanja
uporabnika
Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za
pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na
nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha.

7. REKLAMACIJE
Telemach vodi morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja
in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih
komunikacijskih storitev Telemacha. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane Telemachu, najkasneje v roku 15 dni od
prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.
Za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve oz. Akcije je odgovoren Organizator.

8. SPREJEM POGOJEV
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v Akciji sprejema določila teh Pogojev uporabe.

Telekom

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo MUCKE5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR  za Društvo Mačja Preja.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemach, T2, A1.

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja«
Veljavnost: od 1.4.2023
1. Splošne določbe
Ponudnik in Organizator storitve: Mačja Preja Društvo za pomoč Obalnim mačkam in drugim živalim, Vanganelska cesta 2, 6000 Koper, ID za DDV: 70138478 (v nadaljevanju: organizator storitve).
Ponudnik komunikacijske poti: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.
Pri storitvi »SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).
Za uporabo storitve »SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja« ni starostnih omejitev.
Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.
Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.


2. Definicije pojmov
Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Mačja Preja.
»SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja«, je organizirana dejavnost Društva Mačja Preja, s ciljem zbiranja sredstev za kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali.
Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo MUCKE5.
Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo MUCKE5 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.
Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.
Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve »SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja« uporabljajo smiselno.


3. Trajanje storitve
Storitev »SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja« je uporabnikom omogočena od 1.4.2023 in praviloma traja do pisnega preklica pogodbe.


4. Postopek prijave na storitev SMS Donacija - za Društvo Mačja Preja
1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo MUCKE5 na kratko številko 1919.
2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala, ker nam pomagate pomagati. (donacija)«


5. Cenik storitve
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.
KLJUČNA BESEDA NAMEN SMS SPOROČILA CENA V € DDV
MUCKE5 - Obvestilo za Društvo Mačja Preja - 0,00 - 22,00 %
MUCKE5 - Donacije - za Društvo Mačja Preja MUCKE5 - 5,00 - 0,00 %
Cene vključujejo DDV.
Cene za odhodna SMS-sporočila:
vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.
Cene za različna dohodna SMS-sporočila:
posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR.
Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki: I. zahvalno sporočilo pri donaciji.
Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Društvo Mačja Preja): II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve, III. če storitev ni na voljo.
Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:
• poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
• sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.
Uporabnik Mobi lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na račun Mobi pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na račun Mobi dovolj visoko.
Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve
Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.
V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je organizator storitve opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.


6. Zasebnost in varstvo podatkov
Mačja Preja in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.


7. Reklamacije in pomoč
Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Mačja Preja Društvo za pomoč Obalnim mačkam in drugim živalim, Vanganelska cesta 2, 6000 Koper, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Reklamacije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.
Ljubljana, 1.4.2023
organizator storitve:
Mačja Preja

A1


Posebni pogoji za uporabo Storitve SMS donacija – MUCKE OD APRIL 1 2023 DO APRIL 30 2028
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator Storitve SMS donacija:
Mačja Preja Društvo za pomoč Obalnim mačkam in drugim živalim
Vanganelska cesta 2, 6000 Koper

Ponudnik poti za pošiljanje SMS sporočil: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 1196332000, ID št. za DDV: SI 60595256 (v nadaljevanju: Družba A1 Slovenija).
Storitev SMS donacija – MUCKE OD 1 APRIL 2023 DO 30 APRIL 2028 ( (v nadaljevanju: Storitev SMS donacija) preko elektronskega komunikacijskega omrežja Družbe A1 Slovenija je dostopna osebam, ki imajo z Družbo A1 Slovenija sklenjeno naročniško pogodbo za uporabo elektronskih komunikacijskih storitev (v nadaljevanju: Naročniki) ali so uporabniki njenih predplačniških storitev, to je elektronskih komunikacijskih storitev, ki jih Družba A1 Slovenija zagotavlja po predplačniškem principu po predplačniški pogodbi (v nadaljevanju: Uporabniki), ter katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS sporočil. Naročnik oziroma Uporabnik (v nadaljevanju tudi: Donator) s poslanim SMS sporočilom na številko 1919 z vsebovano ključno besedo MUCKE1 ali MUCKE5 (v nadaljevanju: Ključna beseda) nakaže denarni znesek v višini ☒1 EUR, ☒5 EUR ali ☐10 EUR
Organizator sprejema te Posebne pogoje za uporabo Storitve SMS donacija (v nadaljevanju: Posebni pogoji), ki veljajo za in zavezujejo vse Donatorje, ki pristopijo k Storitvi SMS donacija.
Ti Posebni pogoji ter ostali javno dostopni podatki, potrebni za obveščanje glede Storitve SMS donacija, so dostopni na spletni strani http://www.macja-preja.si/


Za prenos SMS sporočil veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev družbe A1.


II. NAMEN ZBIRANJA DONACIJ
Donacije v okviru Storitve SMS donacija se zbirajo za naslednji namen: Opazili smo, da je med in po pandemiji, se predvsem povečalo število zapuščenih mačk. Zaradi pandemije so imeli ljudje veliko finančnih težav in niso bili več zmožni skrbeti za svoje hišne ljubljenčke, kar žal včasih pomeni, da jih pustijo na cesti, mi pa jih vzamemo v svojo oskrbo. To skupaj z naraščajočim številom zapuščenih mladih in starejših mačk predstavlja velik izziv za nas. Trenutno tudi skrbimo za več mačk, ki potrebujejo bolj intenzivno veterinarsko oskrbo, kirurške posege, vsakodnevne injekcije insulina, kemoterapijo itd.
Z zbiranjem donacij želimo, da lahko še naprej zagotavljamo oskrbo in zavetje za naše živali. Donacije bomo namenili za kritje stroškov hrane, mačjega peska, veterinarskih storitev (cepljenje, sterilizacija,..). Ker želimo, da bi naše mucke bile udobno nastanjene, bi donacije uporabili za popravilo naših prostorov ter nujne stroške, kot so voda in elektrika.
Organizator se zavezuje, da bo Donacije v okviru Storitve SMS donacija uporabil izključno za namen kot je opredeljen v prejšnjem odstavku.
Družba A1 Slovenija bo vsa zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil v okviru Storitve SMS donacija, t.j. donacije v višini 1 EUR, 5 EUR ali 10 EUR (v nadaljevanju: Donacije), v celoti nakazala na transakcijski račun Organizatorja. Družba A1 Slovenija Organizatorju omogoča zakup Ključne besede ter mu zagotavlja pot za pošiljanje SMS sporočil (preko A1 elektronskega komunikacijskega omrežja in storitve Mobilni marketing).


III. TRAJANJE STORITVE SMS DONACIJA
Storitev SMS donacija bo potekala od 1 April 2023 do 30 April 2028.


IV. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA
Donator sodeluje pri Storitvi SMS donacija tako, da pošlje SMS sporočilo s Ključno besedo MUCKE1 ali MUCKE5 na številko 1919 (v nadaljevanju: Odhodno SMS sporočilo). Družba A1 Slovenija Donatorju Odhodno SMS sporočilo zaračuna skladno s svojim veljavnim cenikom za Donatorjev izbrani paket.
Donator prejme na svoj mobilni telefon kot odgovor na njegovo Odhodno SMS sporočilo zahvalno SMS sporočilo z naslednjo vsebino »Hvala, ker nam pomagate pomagati! « (v nadaljevanju: Dohodno SMS sporočilo). Družba A1 Slovenija Donatorju Dohodno SMS sporočilo zaračuna po ceni, ki je določena v poglavju Cenik Storitve SMS donacija.


V. CENIK STORITVE SMS DONACIJA
Cene za Dohodna SMS sporočila:
Ključna beseda Namen SMS sporočila Cena DDV
Zahvalno sporočilo
Obvestilo o Donaciji v okviru Storitve SMS donacija 0 EUR 22 %

MUCKE1 Donacija v okviru Storitve SMS donacija 1 EUR 0 %
MUCKE5 Donacija v okviru Storitve SMS donacija 5 EUR 0 %
Donacija v okviru Storitve SMS donacija 10 EUR 0 %


Vrednost Donacije v skladu z določilom 15. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19) ni predmet davka na dodano vrednost (DDV).
Cena za Odhodna SMS sporočila:
Vsako Odhodno SMS sporočilo se Donatorju zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Družbe A1 Slovenija.
Družba A1 Slovenija Donatorjem - Naročnikom Dohodna SMS sporočila zaračuna na mesečnih računih, ki jim jih izstavlja ob upoštevanju obračunskega obdobja, dogovorjenega v naročniški pogodbi (na mesečnem računu je prikazana postavka »SMS donacija«) oziroma Donatorjem - Uporabnikom Dohodna SMS sporočila zaračuna iz dobroimetja na njihovem predplačniškem računu. Donatorji - Uporabniki lahko Storitev SMS donacija uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Donatorjem - Uporabnikom se priporoča, da pred začetkom uporabe
Storitve SMS donacija preverijo, ali je stanje na računu dovolj visoko za plačilo Dohodnega SMS sporočila.
Na mesečnem računu so prikazani:
 Odhodna SMS sporočila v sklopu ostalih SMS sporočil,
 Dohodna SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donacija«.
Donatorji - Naročniki prejmejo potrdilo o Donaciji na mesečnem računu za storitve v omrežju Družbe A1 Slovenija (pod postavko »SMS donacija«). Plačani mesečni račun lahko Donator - Naročnik uporabi kot osnovo pri uveljavljanju davčne olajšave.
Možnost uveljavljanja potrdila o Donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja Organizator, Družba A1 Slovenija pa za priznanje Donacije kot davčne olajšave ne odgovarja.


VI. OBVEZNOSTI DONATORJEV
Donator se zavezuje, da:
 bo Storitev SMS donacija uporabljal izključno za namen kot je določen v teh Posebnih pogojih;
 ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo Storitvi SMS donacija, Družbi A1 Slovenija in njenim partnerjem, njihovi programski opremi, strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam.
Če Donator s svojim ravnanjem povzroči Družbi A1 Slovenija kakršno koli škodo, zanjo v celoti odgovarja.
Družba A1 Slovenija ima pravico, da Donatorjem, ki kršijo te Posebne pogoje, onemogoči sodelovanje pri Storitvi SMS donacija.
Šteje se, da Donator s sodelovanjem pri Storitvi SMS donacija soglaša s temi Posebnimi pogoji.


VII. OMEJITEV ODGOVORNOSTI DRUŽBE A1 SLOVENIJA
Družba A1 Slovenija si prizadeva za zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil, ki jih prejme v svoj SMS center. SMS sporočila se prejemniku dostavijo takoj, ko so poslana. Če SMS sporočila ob prvem poskusu ni mogoče dostaviti (npr. zaradi nedosegljivosti ali izklopljenega mobilnega telefona ali zasedenosti pomnilnika), se ta samodejno ponovno pošljejo in dostavijo takoj, ko je to mogoče. SMS sporočila, ki jih v 24 urah ni mogoče dostaviti, samodejno zapadejo in jih ni več mogoče prejeti.
V primeru popolnega ali delnega izpada, prekinitev oziroma motenj A1 elektronskega komunikacijskega omrežja in/ali storitve Mobilni marketing, ne glede na vzrok (kot npr. tehnične motnje, izpad električne energije, preobremenjenost omrežja in storitve Mobilni marketing …), si bo Družba A1 Slovenija prizadevala zagotoviti normalno delovanje takoj, ko bo to mogoče.
Družba A1 Slovenija ne odgovarja za:
 izgubo podatkov ali nepravilno delovanje Storitve SMS donacija, ki so posledica napačne uporabe Storitve SMS donacija;
 nedelovanje Storitve SMS donacija v primeru izpada mobilnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje Storitve SMS donacija;
 dostavo SMS sporočil v omrežja tujih operaterjev.
Organizator v celoti prevzema odgovornost za organizacijo in izvedbo Storitve SMS donacija, ter za vsebino posredovanih SMS sporočil. Družba A1 Slovenija iz naslova organizacije in izvedbe Storitve SMS donacija ter vsebine posredovanih SMS sporočil ne prevzema nobene obveznosti in
odgovornosti, Donator pa se v razmerju do Družbe A1 Slovenija izrecno odpoveduje kakršnim koli zahtevkom v zvezi s tem.


VIII. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Družba A1 Slovenija Organizatorju v okviru Storitve SMS donacija ne omogoča nobenega vpogleda oziroma dostopa do osebnih podatkov Donatorjev oziroma kakršne koli druge obdelave osebnih podatkov Donatorjev.
Družba A1 Slovenija osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Način obdelave osebnih podatkov in pravice Donatorjev v zvezi s tem, so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na www.A1.si.


IX. REKLAMACIJE
Organizator je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede Storitve SMS donacija. Donator lahko svojo reklamacijo naslovi na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Družba A1 Slovenija vodi izključno morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil, vse v skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike.


X. KONČNE DOLOČBE
Ti Posebni pogoji začnejo veljati z dnem 1 April 2023

T2

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS DONACIJA ZA Društvo Mačja Preja «

 

 

 • NAMEN HUMANITARNE AKCIJE:

Namen storitve »SMS DONACIJA ZA Društvo Mačja Preja« (v nadaljevanju: »SMS DONACIJA«) je omogočiti zanesljiv in preprost način zbiranja denarnih sredstev za dobrodelen namen. Zbrana denarna sredstva bodo namenjena za pomoč z zbiranjem donacij želimo, da lahko še naprej zagotavljamo oskrbo in zavetje za naše živali. Donacije bomo namenili za kritje stroškov hrane, mačjega peska, veterinarskih storitev (cepljenje, sterilizacija,..). Ker želimo, da bi naše mucke bile udobno nastanjene, bi donacije uporabili za popravilo naših prostorov ter nujne stroške, kot so voda in elektrika. 

.

 • SPLOŠNI POJMI:

Organizator humanitarne akcije:

Društvo Mačja Preja (v nadaljevanju: organizator storitve).

 

Ponudnik komunikacijske poti:

T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju T-2).

Prenos SMS-sporočil poteka preko mobilnega omrežja T-2.

 

SMS Donacija:

organizirana dejavnost Društva Mačja Preja, z namenom zbiranja denarnih sredstev za pomoč z zbiranjem donacij želimo, da lahko še naprej zagotavljamo oskrbo in zavetje za naše živali. Donacije bomo namenili za kritje stroškov hrane, mačjega peska, veterinarskih storitev (cepljenje, sterilizacija,..). Ker želimo, da bi naše mucke bile udobno nastanjene, bi donacije uporabili za popravilo naših prostorov ter nujne stroške, kot so voda in elektrika

 

Uporabnik:

uporabnik mobilne telefonije operaterja T-2, ki je pristopil k storitvi »SMS DONACIJA« na način kot izhaja iz točke 4.) Pravil in pogojev uporabe storitve »SMS DONACIJA«.

 

Odhodno SMS sporočilo:

SMS sporočilo, poslano s strani uporabnika operaterju T-2 na številko 1919, z vsebovano ključno besedo MUCKE5. Operater T-2 takšna SMS sporočila uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani operaterja T-2.

 

Dohodno SMS sporočilo:

SMS sporočilo, ki ga operater T-2 pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS sporočilo. Operater dohodno SMS sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve v točki 7.b)

 

 • SPLOŠNE DOLOČBE:

 

Storitev »SMS DONACIJA« lahko koristijo vsi naročniki mobilne telefonije operaterja T-2, katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in prejemanje SMS sporočil.

 

Uporabnik s sodelovanjem pri storitvi »SMS DONACIJA« soglaša s Pravili in pogoji storitve »SMS DONACIJA«

 

Za uporabo storitve »SMS DONACIJA« ni starostne omejitve.

 

Organizator storitve jamči, da bo zbrana denarna sredstva z uporabo storitve »SMS DONACIJA« porabil izključno za namen, ki izhaja iz točke 1.) Pravil in pogojev uporabe storitve »SMS DONACIJA«

 

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo zagotavlja organizator storitve.

 

Poleg določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS, št. 109/2012) se ob Pravilih in pogojih uporabe storitve »SMS DONACIJE« smiselno in subsidiarno uporabljajo določbe Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS.

 

 • POSTOPEK IN PRAVILA SODELOVANJA:

 

 1. Uporabnik sodeluje pri storitvi »SMS DONACIJA« tako, da pošlje odhodno SMS sporočilo s ključno besedo MUCKE5 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), zaračunano po ceniku, objavljenem na spletni strani operaterja T-2.
 2. Uporabnik iz številke 1919 prejme zahvalno SMS sporočilo (dohodno SMS sporočilo) z vsebino: »Hvala, ker nam pomagate pomagati«, ki se uporabniku zaračuna po 5 EUR.
 3. Strošek v višini doniranih denarnih sredstev preko storitve »SMS DONACIJA« se uporabniku obračuna na mesečnem računu.

 

 • OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

 

S sodelovanjem v dobrodelni akciji v skladu s Pravili in pogoji uporabe storitve »SMS DONACIJA« uporabnik dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov (MSISDN številka uporabnika, število poslanih SMS sporočil) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS 86/2004, s spremembami).

 

 • PRAVICE, OBVEZNOSTI, ODGOVORNOST IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

 

Operater T-2 jamči za zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil, ki jih je prejel v SMS center. Operater T-2 ne odgovarja za takojšnjo dostavo oziroma uspešnost dostave SMS sporočil, ki rezultira v vzrokih, ki so izven nadzora operaterja T-2 (ugasnjen mobilni terminal, nedosegljivost uporabnika, poln predal za SMS sporočila). Operater tudi v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se zaveže, da bo poskušal uporabniku vsebino dostaviti.

Uporabnik se odpoveduje vsem zahtevkom proti operaterju T-2 zaradi izgube podatkov ali nepravilnega delovanja storitev, ki so posledica nepravilne uporabe storitve. Uporabnikom, ki kršijo Pravila in pogoje storitve »SMS DONACIJE«, lahko operater T-2 sodelovanje onemogoči.

 

Operater T-2 ne nosi odgovornosti tudi v primeru začasno motenega delovanja storitve, ki je posledica izpada električne energije, izpada omrežja pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj.

 

Uporabnik storitve »SMS DONACIJA« se s sodelovanjem v dobrodelni akciji zaveže, da bo storitev uporabljal z izključnim namenom, določenim v točki 1.) Pravil in pogojev storitve »SMS DONACIJA« ter da se bo vzdržal uporabe vsakršnih sredstev ali izvršitve dejanj, s katerimi bi onemogočil opravo komunikacijske storitve ali s katerimi bi povzročil motnje operaterju T-2, njegovi strojni ali programski opremi.

 

V primeru kršitev Pravil in pogojev storitve »SMS DONACIJA« uporabnik nosi polno odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo na civilnem in kazenskem področju.

 

 • CENIK UPORABE STORITVE »SMS DONACIJA«

 

 • Odhodno SMS sporočilo: cena se obračuna v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani operaterja T-2,
 • Dohodno SMS sporočilo (zahvalno sporočilo po opravljeni donaciji): se obračuna po ceni 5 EUR.

 

 • REKLAMACIJE

 

Odgovornost za reševanje vsebinskih reklamacij v zvezi z dobrodelno akcijo nosi organizator storitve. Uporabnik vsebinske reklamacije naslovi na Društvo Mačja Preja. Vanganelska cesta 2, 6000 Koper / Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Reklamacije, ki se nanašajo na delovanje storitev, ki jih v skladu s Pravili in pogoji storitve »SMS DONACIJA « zagotavlja operater T-2, morajo biti naslovljene na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.

 

 • TRAJANJE STORITVE »SMS DONACIJA«:

 

Storitev »SMS DONACIJA« bo potekala od 30.3.2023 do 25.3.2028.


Kontaktni podatki

Društvo za pomoč Obalnim mačkam in drugim živalim - Mačja Preja
Associazione per l'aiuto ai gatti del Litorale e agli altri animali - Mačja Preja

Vanganelska cesta 2
6000 Koper - Slovenija

Pišite nam na: macja.preja@gmail.com ali nas pokličite na 030 926 440

Finančni prispevki

Vanganelska cesta 2, 6000 Koper

TRR: SI56 1010 0005 1987 921, odprt pri Banki Koper d.d.
SWIFT/BIC: BAKOSI2X

Koda namena: CHAR

PayPal: info@macja-preja.si
 
SMS s ključno besedo: MUCKE5 na 1919 in prispevajte 5€